fredag 9 februari 2018

PLANERINGEN ÄR I FULL GÅNG!

Nu är planeringen i full gång inför bygget av hundpensionatet. I veckan som kommer så får vi besök av olika hantverkare som ska göra jobb här. Det som är mest avgörande är ju grävningen/schaktningen så att det blir tillräckligt stora utegårdar. Spännande är det nu i alla fall och det känns otroligt att vi till slut är på gång.


Inga kommentarer: