måndag 22 april 2013

HOW NOT TO!

Lilla råttan visade tydligt nu hur viktigt det är att ha hjärnan påkopplad då det blev helt uppenbart att all teknik försvann :-/ Folk skriver mycket om att man bara visar på sina bloggar/facebook sådant som är bra och att det omöjligt kan vara så i verkligheten. Här kommer ett praktexempel på att det inte alltid är bra utan ibland faktiskt går helt åt h***vete. Oavsett så kan man bara skratta åt eländet då hon verkligen tror att det är rätt... Pricken över I:t var ju när jag dessutom skickade henne på belöningen hmmmm....

Men vi bjuder på det...

Inga kommentarer: