torsdag 26 maj 2011

DAGENS TRÄNINGSUPPLÄGG

  • Fritt Följ: Fokus på ögonkontakt, tanke - att kunna gå 10 steg utan kontaktsläpp.
    Helt om svängar , tanke - att kunna ha full kontakt runt, höja kriterierna lite sen igår.
  • Platsliggning:Nedläggandet, tanke - att få ner hakan i backen på ett kommando stående framför, kommer använda hjälp genom att visa med handen.
  • Uppsitt från ligg:Fokus på att rumpan ska var kvar tungt i marken, tanke - göra han med medveten på vilken rörelse det är jag vill ha genom att nöta, nöta, nöta
  • Ingång på plan:Sitt med liten inkallning, tanke - att få fokus på direkten, fortsätta träna som igår och belöna tidigt i transporten.
  • Apportering:Gripande, tanke - kunna gripa från 2 meter utan  trams då apporten ligger utlagd mellan Zeke och mig.
    Gripande, tanke - kunna kasta 1 meter och fortfarande bibehålla samma fina grepp
  • Fjärr:Skifte sitt/ligg, tanke - använd hjälp till en början för att få ett distinkt parallellt ligg, stå ganska nära med hög belöningsfrekvens.

Inga kommentarer: